ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2556

โดยมีผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย

ปัจจุบันดำเนินการประกอบกิจการซื้อขายสินค้า โดยมีสินค้าหลักได้แก่กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

เช่น ปูนซีเมนต์ คอนกรีตสำเร็จรูป ไม้อัด อิฐมวลเบา หลอดไฟ สายไฟ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

เรามุ่งเน้นที่คุณภาพของการบริการลูกค้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในการก่อสร้างเท่านั้น